Ook dit semester gaat het succesvolle project BuurtBikkels van start. Circa vijftien kinderen worden 'opgeleid' tot BuurtBikkel eerste klas. In deze functie worden zij bewust gemaakt van hun leefomgeving, het eigen sociale spel en de verstandhouding met bewoners. Uitgerust in tenue met petje zullen de kinderen hun taak uiterst serieus nemen. Door kinderen een grote doch speelse verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leef- en speelomgeving, zetten zij in de pratijk hun beste beentje voor en worden zij aanspreekbaar op hun gedrag. Andersom zorgt deze aanpak voor minder overlast voor de buurt en staan bewoners positiever tegenover deze kinderen. De ontmoeting die tussen kind en volwassene dagelijks vluchtig plaatsvindt wordt daarmee postiever en proactiever. Aan het einde van de reeks samenkomsten ontvangen zij een BuurtBikkeldiploma waarop staat dat zij BuurtBikkel van de eerste klas zijn. 

Klik hier voor een verslag van de afsluiting van de vorige BuurtBikkels-periode!