De Brede School bestaat uit één of meerdere scholen met daaromheen een netwerk van voorzieningen en partners, zoals de gemeente, sportverenigingen, bibliotheken, welzijnsinstellingen, culturele centra, politie, enzovoorts. Brede Scholen kunnen in vele vormen voor komen en iedere school is dan ook vrij in de keuze voor de activiteiten die zij aanbieden en wanneer. Meestal zijn deze activiteiten gericht op de leerlingen zelf, maar ook de medewerkers van de school zelf, de ouders van de leerlingen of wijkbewoners kunnen tot de doelgroep behoren.

Het blijkt dat Brede School nog vaak gezien wordt als iets wat bij het basisonderwijs hoort terwijl scholen in het voortgezet onderwijs vaak wel handelen als een Brede School. De studenten gaan daarom bij twee scholen onderzoek doen hoe het Brede School-concept nog meer toegepast kan worden. Wat zijn de behoeftes van de school, de leerlingen en de wijk? En waar liggen de mogelijkheden en kansen?