In Stadsdeel Zuid zijn er ruim 100 kinderdagverblijven. Sinds een aantal jaar is er een omslag in het gemeentelijk beleid voor toezicht en handhaving van de kinderopvang gaande. De verbetering en groei van de kinderopvang wordt gestimuleerd.  Een handig instrument hierbij is de Kwaliteitswijzer Kinderopvang, een initiatief van de gemeente om de kwaliteit van de kinderdagverblijven zichtbaar en vergelijkbaar te maken. Deze kwaliteitswijzer moet ouders mede stimuleren om bewust een keuze te maken tussen de verschillende kinderdagverblijven en er een te kiezen die bij hen, het kind en de opvoedstijl past. (Voor meer informatie: https://www.kwaliteitswijzerkinderopvang.amsterdam.nl/) 

Een van de stimulansgebieden is het stimuleren en faciliteren van ouderbetrokkenheid. Het accent ligt hierbij op het versterken van de positie van ouders in de kinderopvang en bewustwording bij houders en werknemers. Daarnaast is het een doel om meer ouders te bereiken en interactie te realiseren. Het stadsdeel wil de vragen en de behoeftes die er bij ouders ontstaan en leven graag ophalen en waar nodig faciliteren. Ook wil het stadsdeel de betrokkenheid van ouders bij het kinderdagverblijf van hun kinderen stimuleren, met name door middel van een actieve oudercommissie.  Studenten van de Minor Kinderopvang gaan onderzoeken hoe het stadsdeel dit kan bewerkstelligen.