Bij de Voorleesservice maken studenten een programma voor kinderen en gezinnen waar een achterstand heerst in de ontwikkeling van de Nederlandse taal. De kinderen worden voorgelezen door de studenten en er worden activiteiten georganiseerd die taalverbetering en plezier in lezen bevorderen. Bovendien helpen de studenten de ouders om een voorleesritueel te creëren. De Voorleesservice wordt aangestuurd door studenten van het Springlevend Wonen project.

Het voorlezen vindt plaats tijdens de inloopmiddag in vier leeftijdscategorieën, waarbij de kleintjes worden voorgelezen uit een mooi prentenboek en de wat oudere kinderen zelf lezen. Tevens wordt er door Pedagogiekstagiaires van de Hogeschool van Amsterdam voorgelezen bij gezinnen thuis.

Bij BuurtBikkels worden jonge kinderen ‘opgeleid’ tot BuurtBikkel eerste klas. In deze functie worden de kinderen bewust gemaakt van leefomgeving, het eigen sociale spel en de verstandhouding met bewoners. Door kinderen een grote doch speelde verantwoordelijk te geven voor hun eigen leef- en speelomgeving zetten zij in de praktijk hun beste beentje voor en worden zij aanspreekbaar op hun gedrag. Andersom zorgt deze aanpak voor minder overlast voor de buurt. Bewoners staan ook positiever tegenover deze kinderen: de ontmoeting die tussen kind en volwassene dagelijks plaatsvindt wordt daarmee positiever en pro-actiever. Aan het einde van de reeks bijeenkomsten ontvangen de kinderen een BuurtBikkel-diploma, waarop staat dat zij BuurtBikkel van de eerste klas zijn.