Het werkleerhotel geeft jongeren een steuntje in de rug in het proces van onafhankelijk worden. Wonen, leren en werken worden bij elkaar gebracht. Studenten hebben jongeren begeleid in het geven van vorm en inhoud aan de gemeenschappelijke multifunctionele ruimte van het leer-werkhotel. Er is een gezamenlijk wensenonderzoek uitgevoerd. Tevens is een creatief participatietraject totstandgekomen waarin de jongeren konden meedenken en een feestelijke eindpresentatie georganiseerd. Vanuit een vak, een stage/minor of een afstudeerproject konden studenten aan dit project meedoen. Studenten die deelnamen vanuit de stage/minor kregen in het Hendrick de Keysergebouw in Bos en Lommer begeleiding en ondersteuning van een projectleider. Studenten die deelnamen vanuit vak, minor of afstudeerproject kregen via een docent van school begeleiding.