Dit project betreft een onderzoek naar het niveau van participatie van jongeren in Nieuwendam-Noord – een wijk in Amsterdam-Noord – en hoe dat niveau be�nvloed kan worden. Wat zijn de oorzaken van het geringe participeren? Vinden we de antwoorden in de opvoeding, of het sociale milieu? Zijn ouders in staat om hun kinderen, in welke leeftijdgroep dan ook, te activeren en motiveren? Kortom, een onderzoek in de opvoedingsproblematiek die van invloed kan zijn op de participatie van zowel kinderen, als jongeren als ouders.