Uit onderzoek van Pisa blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren steeds harder daalt, zeker in vergelijking met andere landen. Een kwart van de Nederlandse jongeren haalt niveau 2 niet, het niveau waarmee iemand de taal genoeg beheerst om actief deel te kunnen nemen aan de moderne kennissamenleving. Een deel van de jongeren verlaat het onderwijs laaggeletterd.

Om te voorkomen dat deze jongeren de rest van hun leven op achterstand staan, heeft de gemeente Amersfoort Academie van de Stad gevraagd een studentenproject op te zetten, waarbij studenten in kaart brengen op welke wijze de groep jongeren/jongvolwassenen (16-27 jaar) bereikt kan worden én welk (taal)aanbod passend is. Dit onder meer door initiatieven in het land te onderzoeken over hoe jongeren bereikt worden en in gesprek te gaan met laaggeletterde jongeren en jongvolwassenen uit Amersfoort.  

Acht studenten van de Universiteit van Humanistiek gaan aan de slag met deze opdracht. Ze lezen literatuur maar gaan bovenal in gesprek met de jongeren. Op basis van de ervaringen van de jongeren schrijven de studenten aanbevelingen hoe de gemeente in gesprek kan raken met de jongeren over basisvaardigheden, hen kan bereiken en laaggeletterdheid onder jongeren kan aanpakken.