Vanaf mei 2011 wordt er naast bij gezinnen thuis en in het buurtcentrum ook voorgelezen op school. Daar zijn twee basisscholen in Transvaalbuurt voor uitgekozen: de Kraanvogel en de Kaap. Op beide scholen wordt door twee studentcoördinatoren van het team Springlevend Transvaal voorgelezen aan kinderen die extra taakondersteuning nodig hebben, waarbij nu gefocust wordt op de groepen 1, 2 en 3. In het traject wordt nauw samengewerkt met de leerkrachten van de kinderen.