Het Jongeren Informatie Punt (JIP) Amsterdam Noord is er voor alle vragen van jongeren die in Noord wonen, werken  en/of naar school gaan. Het JIP is geen hulpverleningsinstantie, maar een ‘front-office’ voor iedere vraag en verbindt jongeren en maatschappelijke organisaties aan elkaar. Het JIP coördineert het project 'stagecoaching'. Hier worden gemotiveerde studenten  die moeite hebben met het vinden van een stageplek, gekoppeld aan een coach. Met succes, want 85% van de gekoppelde studenten heeft binnen drie weken een stageplek gevonden. 

Wel blijkt dat er een aantal problemen bestaat rondom de stages in het MBO, waarbij veel naar elkaar gewezen wordt (door studenten, onderwijs en stagebedrijven) bij het zoeken van verklaringen. Om deze problematiek te doorbreken willen Stadsdeel Noord en JIP Noord graag de MBO STAGE-AWARDS 2015 organiseren. De MBO STAGE-AWARDS moeten een positieve impuls en positieve aandacht geven aan het onderwerp stages, en de drie betrokkenen partijen verbinden en inspireren met ‘best-practice’-voorbeelden. 

Studenten van het excellentieprogramma van DEM (Domein Economie & Management) gaan de stage-awards uitdenken, uitzetten en organiseren. Het doel is om uiteindelijk om ook een plan te ontwikkelen voor een duurzaam voortbestaan van de awards.