Divers Amsterdam

In een diverse stad als Amsterdam leven jong en oud, moslims, christenen en joden dagelijks samen. De verhoudingen tussen volwassenen en jongeren uit verschillende culturen en religies is daarom in onze hoofdstad een actueel en belangrijk thema. Helaas blijkt in de praktijk dat er niet altijd sprake is van een positieve cohesie en harmonie. Tussen de verschillende culturen en religies bestaat een wederzijdse onbekendheid en spanning. Deze spanningen zijn momenteel sterk toegenomen door het conflict tussen Israël en Hamas. Stadsdeel West zet zich in om deze verschillende mensen samen te brengen, om op deze manier bij te dragen aan wederzijds begrip, respect en harmonie. Met het project Dialoogdag West willen we hier een bijdrage aan leveren.

Scholieren in dialoog

In het project Dialoogdag West gaan middelbare scholieren met elkaar in gesprek over verschillende culturen en religies. Deze Dialoogdag wordt georganiseerd door studente van de minor Levensbeschouwing en Maatschappij. De studenten gaan aan de slag om een dag te organiseren waarbij de leerlingen van drie verschillende scholen elkaar ontmoeten. Op die manier konden ze met elkaar in gesprek gaan over religie en identiteit, maar ook over andere maatschappelijke onderwerpen. Ter voorbereiding krijgen studenten les over verschillende religieuze achtergronden en hoe ze goed een dialoog kunnen begeleiden. Daarnaast geven ze op iedere school een voorbereidende les, om zo de leerlingen ook voor te bereiden op de dag zelf.

We kijken zoals elk jaar weer uit naar de Dialoogdag West!

Meer weten over Dialoogdag West?

Neem contact op met de projectcoördinator:

Pjotr van Kleef

pjotr@academievandestad.nl
06 4268 6269

 

Dialoogdag West