In een diverse stad als Amsterdam leven jong en oud, moslims, christenen en joden dagelijks samen. De verhoudingen tussen volwassenen en jongeren uit verschillende culturen en religies is daarom in onze hoofdstad een actueel en belangrijk thema. Helaas blijkt in de praktijk dat er niet altijd sprake is van een positieve cohesie en harmonie. Tussen de verschillende culturen en religies bestaat een wederzijdse onbekendheid en spanning. Stadsdeel West zet zich met het programma ‘Stay West’ in om deze verschillende mensen samen te brengen. Om op deze manier bij te dragen aan wederzijds begrip, respect en harmonie. Met het project Dialoogdag West willen we hier een bijdrage aan leveren. 

De studenten gaan vanaf februari aan de slag om een dag te organiseren waarbij de leerlingen van drie verschillende scholen elkaar (digitaal) ontmoeten. Op die manier kunnen ze met elkaar in gesprek gaan over religie en identiteit. De studenten zullen dit jaar extra creatief moeten zijn om de ontmoeting te faciliteren. Omdat het namelijk niet mogelijk zal zijn met de hele groep op een locatie elkaar te ontmoeten, gebeurt dit online.