Divers Amsterdam

In een diverse stad als Amsterdam leven jong en oud, moslims, christenen en joden dagelijks samen. De verhoudingen tussen volwassenen en jongeren uit verschillende culturen en religies is daarom in onze hoofdstad een actueel en belangrijk thema. Helaas blijkt in de praktijk dat er niet altijd sprake is van een positieve cohesie en harmonie. Tussen de verschillende culturen en religies bestaat een wederzijdse onbekendheid en spanning. In het project Dialoogdag West gaan middelbare scholieren daarom met elkaar in gesprek over verschillende culturen en religies.

‘Stay West’

Stadsdeel West zet zich met het programma ‘Stay West’ in om deze verschillende mensen samen te brengen. Om op deze manier bij te dragen aan wederzijds begrip, respect en harmonie. Met het project Dialoogdag West willen we hier een bijdrage aan leveren. De studenten gaan vanaf februari 2022 aan de slag om een dag te organiseren waarbij de leerlingen van drie verschillende scholen elkaar (digitaal) ontmoeten. Op die manier kunnen ze met elkaar in gesprek gaan over religie en identiteit.

 

Meer weten over Dialoogdag West?

Meer weten over de Dialoogdag? Bekijk deze pagina voor een inkijkje in de Dialoogdag of neem contact op met projectcoördinator Amy via amy@academievandestad.nl.

 

Dialoogdag West