Het kabinet wil graag een sterke samenleving die ruimte biedt voor ontplooiing. Dit is het begin geweest voor het verder uitdenken van de maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Dit om hen zo een kans te bieden om zich verder te ontplooien. Het meedoen aan een maatschappelijke ervaringstijd biedt jongeren namelijk de ruimte om hun talenten verder te ontwikkelen. Maar ook om in aanraking te komen met maatschappelijke initiatieven.

Om de maatschappelijke ervaringstijd te kunnen realiseren, is er een actieprogramma opgezet. Hierbij kunnen verschillende proeftuinen in Nederland experimenteren met het organiseren en uitvoeren van de maatschappelijke diensttijd. De resultaten die binnen deze proeftuinen tot stand komen bieden aanknopingspunten om de maatschappelijke ervaringstijd verder in te richten.

Het lectoraat van Windesheim Flevoland neemt deel aan de proeftuin door middel van ‘Jongeren Waardig en Vaardig’. De Young Professional van Academie van de Stad maakt onderdeel uit van het projectteam dat met deze proeftuin aan de slag gaat. De Young Professional zal zich de eerste maanden vooral richten op het werven van studenten en jongeren in Almere op verschillende plekken in de stad. Ook de uitvoering van de ervaringstijd, met startbijeenkomsten en begeleiding van de jongeren zal door de Young Professional worden verzorgd. Op die manier wordt gezamenlijk ingezet op de mogelijkheid om jongeren in Almere ruimte te geven om hun eigen talenten te ontwikkelen in combinatie met het vergroten van maatschappelijk bewustzijn!