Zes studenten Pedagogiek werden in dit project opgeleid om gevoelige onderwerpen met verschillende doelgroepen te bespreken. De studenten werden getraind in de ‘Socratische gesprekstechnieken’ die een open discussie voorstaan en vooral een niet-beoordelend karakter hebben. Op basisscholen zijn zij met leerlingen van groep 8 en hun meester of juf in gesprek gegaan over het onderwerp homofobie.

Dit project werd begeleid door de Protestantse Diaconie, die interculturele dialogen over uiteenlopende onderwerpen heeft georganiseerd. Het project sloot nauw aan bij de reizende tentoonstelling over het homomonument die in november in het stadsdeelkantoor van Oud-Zuid werd gehouden.