De afgelopen jaren hebben de studenten zich ingezet voor de projecten Einstein Hubs en The Next Hub, in opdracht van de gemeente Utrecht. Deze projecten waren niet alleen een groot succes, maar resulteerden ook in een uitnodiging voor een bijzondere conferentie. “Eén van de groepjes mocht zelfs presenteren op de Integrating Cities Conference!” zegt Wim met trots.

 

Een waardevolle samenwerking

Inmiddels werken Academie van de Stad en HKU al vijf jaar met elkaar samen. “Door deze samenwerking kunnen we hele interessante projecten doen. We werken met organisaties die anders niet aan ons zouden denken.” Wim benadrukt hoe belangrijk het is om studenten in te zetten voor maatschappelijke projecten. “We leren de studenten dat ze met hun ideeën de wereld écht een stukje mooier kunnen maken. Bedenk niet zomaar wat, maar maak contact met de mensen die het aangaat. Neem de politieke en menselijke aspecten mee. Neem je eigen hart mee.

“Bedenk niet zomaar wat, maar maak contact met de mensen die het aangaat.”– Wim Marseille, docent HKU

De samenwerking met Academie van de Stad heeft volgens Wim veel waarde toegevoegd voor alle betrokkenen. “Academie van de Stad brengt de twee werelden – van gemeente en opleiding – bij elkaar. Hierdoor draagt het project bij aan zowel de leerdoelen van de studenten als de doelen van de opdrachtgevende partij.” Naast het matchen van een vraagstuk aan een passende opleiding, ondersteunen wij ook in de uitvoering van het project. “De praktische zaken worden door Academie van de Stad georganiseerd. Echt een stuk ontzorgen! Zo kan ik me meer focussen op de ontwikkeling van de student. Daarnaast is het ook mooi dat de studenten met zoveel verschillende betrokkenen samenwerken. Dat is best spannend voor de studenten. Academie van de Stad is hier gewoon een heel benaderbare partij voor ze,” zegt Wim.

“Het project draagt bij aan zowel de leerdoelen van de studenten als de doelen van de opdrachtgevende partij.”– Wim Marseille, docent HKU

 

Creatieve blik op Plan Einstein

In het project Einstein Hubs zetten studenten van HKU hun creatieve vaardigheden in om ruimtes te ontwerpen die inclusie, ontmoeting en samenwerking in Utrecht bevorderen. De opdracht komt voort vanuit de vernieuwde aanpak van de gemeente Utrecht voor integratie van asielzoekers: Plan Einstein. Hier staat samen leven, samen leren en samen werken centraal. The Next Hub is een vervolg van project Einstein Hubs. De studenten onderzoeken hoe de hubs de verbinding kunnen leggen tussen opvanglocaties, de buurt en de stad, waarbij zowel sociale als architectonische aspecten worden onderzocht.

 

Impactvol proces

De frisse en onbevangen blik van studenten kan voor een positieve opschudding zorgen binnen een project. “De impact wordt niet alleen gemaakt met het eindresultaat, maar ook al tijdens het proces. Studenten gaan in gesprek met alle partijen en stellen prikkelende vragen die mensen aan het denken zet! Ook een opdrachtgever wordt even meegenomen in de jonge en vrije geest van de studenten.

Met de passie van Wim en de kracht van de studenten wordt Utrecht daadwerkelijk een stad waarin ontmoeting, samenwerking en inclusie centraal staan!

 

Lees meer over onze resultaten en inspirerende verhalen in ons nieuwe Impactjaarverslag van 2022 – 2023