Vele ouders met kinderen in Overvecht kiezen ervoor om hun kinderen naar een basisschool te sturen buiten Overvecht. Er zijn verschillende redenen waarom ouders hiervoor kiezen. Deze redenen zijn inzichtelijk. Enerzijds brengen Islamitische ouders hun kinderen naar een Islamitische school buiten Overvecht en anderzijds kiezen hoger opgeleide autochtone ouders ervoor om hun kinderen naar een meer gemengde school buiten Overvecht te brengen. Ook allochtone hoogopgeleide ouders kiezen ervoor om hun kind naar een basisschool buiten Overvecht te brengen. 

De basisscholen in Overvecht werken goed samen en bieden een goede kwaliteit, maar toch lukt het niet om ouders die voor de keuze staan te bereiken en te beïnvloeden. Het doel van dit project is om ouders die gaan kiezen voor hun kind naar welke basisschool ze gaan, bewust te maken van het feit dat ze ook voor een basisschool in Overvecht kunnen kiezen.