Werkloosheid onder kwetsbare jongeren in Amsterdam is opnieuw een groeiend probleem. Het project StudentJobcoach komt oorspronkelijk voort uit het aanvalsplan jeugdwerkloosheid van de gemeente Amsterdam geschreven in 2015. In 2009 was 14% van de jongeren tussen de 15 en 27 jaar werkloos. In februari 2014 was dat al 24%. Afgelopen jaren is de jeugdwerkloosheid in Amsterdam steeds meer gedaald. Maar door de coronacrisis loopt het aantal werkloze jongeren weer op.

Het project

Bij het project StudentJobcoach begeleiden studenten van verschillende studierichtingen jongeren in Amsterdam Noord. Zij begeleiden jongeren bij het vinden van een passende dagbesteding zoals een opleiding of werk. In aanmerking komen jongeren van 18 tot 32 jaar met maximaal een diploma op MBO 2- of HAVO-niveau. Zij gaan in leerwerktrajecten bij MKB’s en andere bedrijven in Noord. De leerwerkplekken worden gecreëerd in samenwerking met het Midden – Kleinbedrijf (MKB) en andere bedrijven. In deze leerwerktrajecten wordt het bedrijf in de begeleiding van de jongere ontlast en ondersteund. Dit gebeurt door een HBO-student die is opgeleid tot StudentJobcoach.

De StudentJobcoaches bieden gerichte ondersteuning en begeleiding. Met name in de werkrelatie tussen een werkzoekende jongere en een ondernemer gedurende het leerwerktraject. StudentJobcoach werd in het studiejaar 2014-2015 voor het eerst uitgerold in Amsterdam Noord. Van 2015 t/m 2017 voerden we het project tevens uit in Amsterdam Oost. Na succesvolle jaren (lees ook dit nieuwsbericht van ons) gaan we opnieuw van start in Noord.

Het project kent de volgende doelen:

  • Jongeren in Noord gericht begeleiden naar werk en/of opleiding door een peer-to-peer aanpak;
  • Studenten uit WO/HBO relevante en leerzame praktijkervaring laten opdoen;
  • Inspelen op kansen in de werkgelegenheid bij het MKB/ZZP en andere organisaties in Amsterdam Noord.

Achtergrond

De StudentJobcoach, een tweedejaars stagiair, gaat één op één met de jongeren aan de slag. De StudentJobcoach stimuleert en motiveert hen. Op basis van behoeften en interesses gaat hij/zij werken aan hun werkhouding, sociale gedrag en werknemersvaardigheden. Het hebben van een rolmodel kan hierin het verschil maken. Daarbij zijn het ook deze jongeren waar het MKB het meeste moeite mee heeft bij het inwerken en aansturen op de werkvloer. Daarbij ook met het begeleiden van deze jongeren en de administratieve organisatie. Dit kost het MKB teveel tijd en de sociale kloof tussen ondernemers en deze jongeren is erg groot. De StudentJobcoach kan eraan bijdragen dat de leefwerelden beter op elkaar aansluiten. Maar ook de jongere bepaalde werknemersvaardigheden en vakgerichte vaardigheden meegeven. Voor de betrokken ondernemer kan dit groot belang zijn. Voor de StudentJobcoach is dit project interessant omdat zij training krijgen, werk– en praktijkervaring opdoen, een netwerk opbouwen en hun burgerschapsvaardigheden ontwikkelen.

Stand van zaken

Sinds de start van StudentJobcoach zijn er 330 jongeren in Amsterdam Noord en Oost met een afstand tot de arbeidsmarkt gecoacht. Hiervan hebben 183 jongeren een passende opleiding of (leer-)werkplek gevonden. De studenten zijn in september met hun stage begonnen. Ze richten zich eerst op de werving van jongeren en daarna gaat de coaching van start.

Ondernemer in Noord?

Academie van de Stad is op zoek naar werkgevers uit het MKB of andere bedrijven die werkloze jongeren een kans willen geven om zich binnen hun bedrijf te ontwikkelen tot een waardevolle en volwaardige werknemer. Academie van de Stad is op zoek naar leerwerktrajecten binnen alle typen bedrijven in Stadsdeel Noord (horeca, detailhandel, productie, dienstverlening, logistiek, industrie, etc.). Het functieprofiel van de jongere kan dan ook erg uiteenlopend zijn. Tijdens een oriënterend gesprek zal met u besproken worden welke mogelijke takenpakketten in aanmerking komen voor een dergelijk traject.

Werkzoekende Amsterdamse jongere?

Academie van de Stad is op zoek naar gemotiveerde jongeren van 18 tot 32 jaar. Zij dienen maximaal een diploma op MBO-2 of HAVO niveau die nog geen werk of opleiding hebben, en graag met een nieuwe uitdaging willen starten. In een eerste gesprek wordt met je besproken wat je graag zou willen doen. Daarnaast wat de mogelijkheden zijn binnen dit project.

Geïnteresseerd of meer informatie?

Neem dan contact op via info@studentjobcoach.nl of 085 3033 708. Bekijk ook de onderstaande video om een indruk te krijgen!