StudentJobCoach Noord

In dit project begeleiden studenten jongeren uit Amsterdam-Noord naar passend werk of opleiding. Wij geloven in de kracht van peer-to-peer coaching: samen met een student van ongeveer dezelfde leeftijd wordt gekeken wat het beste bij de jongere past. Én met succes – inmiddels is dit alweer de tiende editie! Het project is opgezet in opdracht van het JongerenPunt & Stadsdeel Noord van Gemeente Amsterdam.

 

Wat doen we in dit project?

Bij StudentJobCoach vinden we het belangrijk dat de jongeren worden gekoppeld aan iemand die hen begrijpt en kan coachen. Die match vinden tussen jongere en studentcoach gebeurt op twee manieren:

  1. De coaches zijn goed opgeleid voor ze aan de slag gaan. De coaches zijn tweedejaars hbo-stagiairs (bijvoorbeeld Social Work of Toegepaste Psychologie). Ze krijgen professionele begeleiding gedurende hun hele stage bij Academie van de Stad. Zo volgen ze bijvoorbeeld trainingen over coachen en hebben ze wekelijkse intervisie met elkaar en de studentcoördinatoren.
  2. Wij gaan in gesprek met de jongere om elkaar te leren kennen en wat zijn of haar dromen en doelen zijn voor de toekomst. Op basis hiervan wordt iemand gekoppeld aan een coach die bij hem of haar past. Het StudentJobCoach project heeft daarom een gevarieerd team.

 

Waarom is StudentJobCoach Noord zo belangrijk? 

De Monitor Jeugdwerkloosheid 2020 laat zien dat jeugdwerkloosheid een groeiend probleem is. De afgelopen jaren is in Amsterdam is de jeugdwerkloosheid gestegen. In 2019 was 4,2 %  (6.100 jongeren) van alle jongeren niet aan het werk/volgde geen opleiding, en was hier ook niet naar op zoek. In 2020 is dit aantal gestegen naar 9.000 jongeren (6,2%). Dit probleem is in Amsterdam-Noord nog hardnekkiger – hier is dit ongeveer 10%. De redenen hiervoor lopen ver uiteen. Zo zijn sommige jongeren arbeidsongeschikt of hebben ze geen tijd door zorg voor familie. Dit zorgt vaak voor complexe casussen: de problematiek van werkloosheid kan niet los worden gezien van andere uitdagingen. In het project StudentJobCoach leveren we daarom maatwerk: persoonlijke begeleiding op basis van de hulpvraag van de jongere.

 

StudentJobCoach Noord 2023
Ons team van StudentJobCoach Noord 2023

 

Wat maakt StudentJobCoach zo succesvol? 

Het project StudentJobCoach Noord is er om jongeren te helpen met het vinden of behouden van werk of opleiding. Hoewel de focus ligt op het helpen van de jongeren, biedt dit project ook mogelijkheden aan andere partijen, namelijk: 

  1. Dit project is een stageproject: de tweedejaars studenten coachen als onderdeel voor hun stage. Ook de coaches ontwikkelen zich. Ze doen praktijkervaring op met coachen, krijgen extra trainingen & doen ervaring op met hun professionele houding naar partners. 
  2. Verder zijn de coördinatoren van StudentJobCoach ouderejaarsstudenten. Zij leren om een groep jongerejaars studenten te begeleiden, het opzetten en monitoren van een sociaal project & contact zoeken en behouden met de partners. 
  3. Ook voor onze partners is het StudentJobCoach project een goede aanvulling voor hun trajecten. Veel jongeren komen bij ons terecht omdat ze een traject hebben bij een andere organisatie. Het fijne aan het StudentJobCoach project is dat er veel tijd is om samen te focussen op het werk- en opleidingsaspect. Hierdoor kunnen partners zich focussen op andere hulpvragen.

 

Aanmelden?

Wij staan altijd open voor nieuwe deelnemers van het project. Dus ben jij op zoek naar nieuwe baan of opleiding en kom je niet verder? Meld je dan aan voor het project! Je dient maximaal een diploma op mbo-2 of havo-niveau te hebben en minimaal taalniveau A2 te beheersen. In een eerste gesprek wordt met je besproken wat je leerdoel van het coachtraject. Je kan contact opnemen met ons via info@studentjobcoach.nl.

 

Heb je zelf ideeën of wil je meer weten over onze aanpak?

Lees hier ons nieuwsartikel of lees ons impactboekje door met meer verhalen over de buddytrajecten.
Neem dan contact op met Bob Merkx, via bob@academievandestad.nl of 06 2136 7636.

 

Gemeente Amsterdam maakte een video van StudentJobCoach Noord waarin Ezra en Noortje samen vertellen over het project. Bekijk de video hieronder: