Werkloosheid onder kwetsbare jongeren in Amsterdam is een groeiend probleem. In 2009 was 14% van de jongeren tussen de 15 en 27 jaar werkloos, in februari 2014 was dat al 24%. Tegelijkertijd is uit onderzoek gebleken dat veel Amsterdamse ondernemers graag zouden bijdragen aan dit probleem door deze jongeren een kans te geven, mits zij worden ontlast in de begeleiding en aansturing van de jongere. Vanuit dit gegeven heeft Academie van de Stad in opdracht van de Gemeente Amsterdam (Stadsdeel Noord, Werkgeversservicepunt, Jongerenpunt en Centrale Stad) het project StudentJobcoach opgezet.

Het project

Bij het project StudentJobcoach begeleiden studenten van verschillende studierichtingen jongeren in Amsterdam Noord bij het vinden van een passende dagbesteding zoals een opleiding of werk. Dit doen ze bijvoorbeeld door het begeleiden van jongeren van 18 tot 32 jaar met maximaal een diploma op MBO 2- of HAVO-niveau in leerwerktrajecten bij MKB’s en andere bedrijven in Noord. De leerwerkplekken worden gecreëerd in samenwerking met het Midden – Kleinbedrijf (MKB) en andere bedrijven. In de trajecten wordt de ondernemer in de begeleiding van de jongere ontlast en ondersteund door een HBO-student die is opgeleid tot StudentJobcoach.

De StudentJobcoaches bieden gerichte ondersteuning en begeleiding in de werkrelatie tussen een werkzoekende jongere en een ondernemer gedurende het leerwerktraject. StudentJobcoach werd in het studiejaar 2014-2015 voor het eerst uitgerold in Amsterdam Noord. Van 2015 t/m 2017 voerden we het project tevens uit in Amsterdam Oost. Na succesvolle jaren (lees ook dit nieuwsbericht) gaan we opnieuw van start in Noord.

Het project kent de volgende doelen:

  • De kans op de arbeidsmarkt vergroten voor jongeren van 18 tot 27 jaar met maximaal een diploma op MBO 2- of HAVO-niveau, door hen opleidings- of arbeidsfit te maken of te houden, met streven naar het creëren van een leerplek of arbeidsplek voor deze jongeren;
  • De ‘vijver verbreden’: het creëren van werkervaring- en arbeidsplaatsen bij het MKB;
  • Het zichtbaar maken en zo creëren van een positieve stimulans voor andere MKB’s om tevens werkervaringsplekken ter beschikking te stellen;
  • Het inzichtelijk maken van de succesfactoren van Peer-to-Peer coaching;
  • Het arbeidsfit maken van hoogopgeleide jongeren (de stagiairs) om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Achtergrond

De StudentJobcoach, een tweedejaars stagiair, gaat één op één met de jongeren aan de slag. De StudentJobcoach stimuleert en motiveert hen en op basis van behoeften en interesses gaat hij werken aan hun werkhouding, sociale gedrag en werknemersvaardigheden. Het hebben van een dergelijk rolmodel kan hierin het verschil maken. Daarbij zijn het ook deze jongeren waar het MKB het meeste moeite mee heeft bij het inwerken en aansturen op de werkvloer, het begeleiden van deze jongeren en de administratieve organisatie. Dit kost het MKB teveel tijd en de sociale kloof tussen ondernemers en deze jongeren is erg groot. De StudentJobcoach kan eraan bijdragen dat de leefwerelden beter op elkaar aansluiten en de jongere de werknemersvaardigheden en vakgerichte vaardigheden meekrijgt die voor de betrokken ondernemer van groot belang zijn. Voor de StudentJobcoach is dit project interessant omdat zij training krijgen, werk– en praktijkervaring opdoen, een netwerk opbouwen en hun burgerschapsvaardigheden ontwikkelen.

Stand van zaken

Sinds de start van StudentJobcoach zijn er 330 jongeren in Amsterdam Noord en Oost met een afstand tot de arbeidsmarkt gecoacht. Hiervan hebben 183 jongeren een passende opleiding of (leer-)werkplek gevonden. De studenten zijn in september met hun stage begonnen. Ze richten zich eerst op de werving van jongeren en daarna gaat de coaching van start.

Ondernemer in Noord?

Academie van de Stad is op zoek naar werkgevers uit het MKB of andere bedrijven die werkloze jongeren een kans willen geven om zich binnen hun bedrijf te ontwikkelen tot een waardevolle en volwaardige werknemer. Academie van de Stad is op zoek naar leerwerktrajecten binnen alle typen bedrijven in Stadsdeel Noord (horeca, detailhandel, productie, dienstverlening, logistiek, industrie, etc.). Het functieprofiel van de jongere kan dan ook erg uiteenlopend zijn. Tijdens een oriënterend gesprek zal met u besproken worden welke mogelijke takenpakketten in aanmerking komen voor een dergelijk traject.

Werkzoekende Amsterdamse jongere?

Academie van de Stad is op zoek naar gemotiveerde jongeren van 18 tot 32 jaar met maximaal een diploma op MBO-2 of HAVO niveau die nog geen werk of opleiding hebben en graag met een nieuwe uitdaging willen starten. In een eerste gesprek wordt met je besproken wat je graag zou willen doen en wat de mogelijkheden zijn binnen dit project.

Geïnteresseerd of meer informatie?

Neem dan contact op via info@studentjobcoach.nl of 085 3033 708. Bekijk ook dit filmpje om een indruk te krijgen!