Voor de kinderen van 6-10 jaar staan de naschoolse activiteiten in het licht van “verrijking”: hen in contact brengen met talentgebieden die onderschooltijd weinig aan bod komen en die zij van huis uit ook weinig meekrijgen.

Voor kinderen van 10-12 jaar verschuift het doel naar ondersteuning van hun schoolcarrière. Het accent moet nu liggen op samenwerking en taal- en communicatievaardigheid en op activiteiten die het kind direct ondersteunen, zoals typen, huiswerkbegeleiding e.d.

Studenten Pedagogiek van de Hogeschool van Amsterdam zullen deze naschoolse activiteiten evalueren en inzicht verschaffen in het effect dat deze activiteiten op de kinderen hebben.