De leerlingen kunnen na het derde jaar met een VMBO-diploma op zak verder gaan op het ROC of ze blijven een vierde jaar in de bovenbouw van het MCO, waarna zij uitstromen met een startkwalificatie (niveau 2) en kunnen doorstromen naar het ROC niveau 3 of 4 of de arbeidsmarkt.
Vierdejaars studenten van de Educatieve Hogeschool van Amsterdam (EHvA, minor ‘Coachen en Begeleiden’) begeleidden de leerlingen van het MCO met de keuze voor een van de twee leerroutes. Samen met de mentor hielpen ze mee aan de ontwikkeling van het keuzetraject in de oriëntatieperiode en evalueerden dit. 
Het doel was om schooluitval met 10% te verminderen, te investeren in de talenten van leerlingen door middel van een breed opleidingsaanbod VMBO en MBO, te investeren in ondernemend leren in de bovenbouw en toe te werken naar een Montessori BeroepsCollege, waarin VMBO en MBO programmatisch en fysiek op één locatie het onderwijs uitvoeren voor VMBO en MBO leerlingen gericht op het behalen van een startkwalificatie.