Achtergrond StudentJobCoach Zuidoost

In Amsterdam Zuidoost is er een specifieke groep jongeren die gebaat is bij extra coaching en ondersteuning wanneer het gaat om het vinden van een geschikte baan, opleiding of stage. De jongerenopgave in Zuidoost is groot en er is vaak sprake van multiproblematiek bij de jongeren. Ook heeft de coronacrisis gezorgd voor hogere werkloosheid onder jongeren in Amsterdam Zuidoost. Het Jongerenpunt heeft als wettelijke taak om deze jongeren passende begeleiding te bieden via de jongerenadviseurs. StudentJobCoach ondersteunt de jongerenadviseurs in hun taak via peer-to-peer coaching en andere passende ondersteuning. Binnen het project zal er extra aandacht zijn voor jongeren zonder startkwalificatie. 

 

Peer-to-peer coaching

Vanaf september 2021 hebben 10 coaches zich wederom ingezet als studentjobcoach. Eerdere edities van StudentJobCoach hebben de meerwaarde van het project aangetoond. De peer-to-peer aanpak sluit goed aan bij de behoefte van de jongeren en de coaches coachen met een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel en enthousiasme. De combinatie van begeleiding van de jongeren en de toeleiding naar (lokale) ondernemers en opleidingen blijkt waardevol te zijn en zorgt ervoor dat het project een verbindende factor is op lokaal niveau. Ten slotte blijkt het project een uitdagende en leerzame ervaring te zijn voor de coördinatoren en coaches.

 

Neem contact op!

Op zoek naar werk, opleiding of stage en ben je tussen de 18 en 32 jaar oud? Onze coaches staan voor je klaar. In een eerste gesprek wordt met je besproken wat je graag zou willen doen en wat de mogelijkheden zijn binnen dit project.

Wij zijn daarnaast ook op zoek naar werkgevers die werkloze jongeren een kans willen geven om zich binnen hun bedrijf te ontwikkelen tot een waardevolle en volwaardige werknemer. Dit kan gaan om verschillende sectoren (horeca, detailhandel, productie, dienstverlening, logistiek, industrie, etc.). Het functieprofiel van de jongeren kan namelijk erg uiteenlopend zijn. Tijdens een oriënterend gesprek bespreken we wat de mogelijkheden zijn. 

Neem contact op via info@studentjobcoach.nl of 085 3033 708. Bekijk ook onderstaand filmpje om een indruk te krijgen van het project.