Dit project richt zich op de vraag hoe de Almeerse jeugd het best kan worden bereikt om hen te stimuleren een gezonde leefstijl en een gezond gewicht te hanteren. Communicatiestudenten die deelnemen aan de minor Free Publicity van Windesheim Flevoland gaan eerst onderzoeken op welke manier de doelgroep het best bereikt kan worden, om vervolgens een creatieve actie te bedenken (en uit te voeren) die ook daadwerkelijk een gezonde leefstijl en een gezond gewicht promoot onder de Almeerse jeugd. Daarnaast zullen studenten Social Work een afstudeeronderzoek uitvoeren dat zich richt op een meer theoretisch onderbouwd advies.