Het Transvaalteam in Amsterdam-Oost kwam een half jaar geleden met een nieuw concept: Ambitie Boost. Het is een combinatie van een maatjesproject en talentontwikkeling. Eerste- en tweedeklassers van middelbare scholen worden hierbij gekoppeld aan studenten die in de buurt wonen om samen na te denken over de toekomst. Welke ambities hebben de kinderen? Wat vinden ze leuk om te doen? Welke beroepsmogelijkheden zijn er en moet hoe moet je je daar op voorbereiden?