Tijdens de gesprekken met jongeren doen zij een inventariserend onderzoek naar welke onderwerpen jongeren interessant vinden om over mee te praten, op wat voor manieren zij benaderd willen worden
en hoeveel tijd/ hoe frequent zij eventueel actief zouden willen zijn. Bovenstaand inventariserend onderzoek geeft input voor het uitgebreidere plan van aanpak en vervolgstappen om jongerenparticipatie bij (vraagstukken van) Ymere en de buurt te stimuleren. Deze vervolgstappen zullen vorm krijgen na de analyse in een afsluitende interactieve sessie