Buitenveldert is in ontwikkeling. Op dit moment wonen er relatief veel ouderen in Buitenveldert (ruim 25% van de totale bevolking in Buitenveldert). De verwachting is dat deze demografie gaat veranderen en er de komende jaren relatief meer jongeren woonachtig zullen zijn. Stadsdeel Zuid biedt een breed scala aan basisvoorzieningen aan voor de kwetsbare bewoners. Gezien de huidige demografie in Buitenveldert heeft de gemeente geconstateerd dat er voor jongeren weinig aanbod is. Maar bovenal is er weinig bekend over de huidige en toekomstige problematiek en behoeften binnen deze doelgroep.

Studenten van de minor Jeugdhulp onderzoeken;de problematiek onder jongeren in Buitenveldert om een beeld te krijgen van de mogelijk noodzakelijke interventies, ter preventie van jeugdzorg onder deze doelgroep. Enerzijds wil stadsdeel Zuid inzicht in deze doelgroep krijgen door middel van een analyse van bestaande documenten, onderzoeken en cijfers. Anderzijds is het doel om verder het gesprek aan te gaan met betrokken partijen en de doelgroep om duidelijk te krijgen welke type basisvoorzieningen/interventies eventueel in de toekomst aangeboden moeten worden vanuit een preventief oogpunt.