In de wijk zijn er veel signalen opgevangen dat er behoefte is aan rekenhulp voor kinderen van de basisschool. Sommige kinderen kampen (volgens ouders en docenten) met een rekenachterstand. Het idee is om bij deze kinderen de achterstand te verkleinen door ze extra les te geven in rekenen. In de les zal zowel zelfstandig gewerkt worden, als klassikaal les worden gegeven. Tevens zal er een rekenspel gespeeld worden dat gekoppeld is aan de te behandelen onderwerpen.