Het Jongeren Steunpunt in Amsterdam-West biedt informatie over werken en stages voor jongeren die daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het steunpunt heeft in het verleden succes geboekt in het bereiken van jongeren in stadsdeel Westerpark via reguliere kanalen als onder meer: flyeren op scholen, een eigen inloop en via netwerken van het jongerenwerk en de politie. Door de fusie van de stadsdelen in 2010 vallen nu ook de gebieden Bos & Lommer, Oud-West en de Baarsjes binnen het stadsdeel waardoor het gebied om jongeren te bereiken enorm is toegenomen. De doelgroep is groter geworden en de fysieke locatie van JSP en de reguliere communicatiekanalen bieden niet meer voldoende toegankelijkheid om de jongeren te bereiken.
Studenten van de minor Jeugd en Media gaan op onderzoek uit. Doel van dit project is om nieuwe manieren van communicatie te bedenken en te organiseren waardoor de informatie van het Jongeren Steunpunt effectief en blijvend de jongeren bereikt.