Dit semester gaat het succesvolle project DapperKidzZ van start. Circa vijftien kinderen worden 'opgeleid' tot DapperKidzZ. In deze functie worden zij verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving, het eigen sociale spel en de verstandhouding met de bewoners. Uitgerust in tenue, met petje en pasje zullen de kinderen hun taak uiterst serieus nemen. Door kinderen een grote doch speelse verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leef- en speelomgeving, zetten zij in de praktijk hun beste beentje voor en worden zij aanspreekbaar op hun gedrag. Andersom zorgt deze aanpak voor minder overlast voor de buurt en staan bewoners positiever tegenover deze kinderen. De ontmoeting die tussen kind en volwassene dagelijks vluchtig plaatsvindt, wordt daarmee positiever en proactiever.