In Watergraafsmeer zijn jongeren niet altijd even betrokken bij de wijk. Deze jongeren zouden gestimuleerd moeten worden om zich meer bezig te houden met bepaalde thema’s die spelen in een buurt en zelf met initiatieven te komen.

Studenten gaan onderzoeken welke thema’s de jongeren wel aanspreken en welke niet.