De gemeente Utrecht heeft de ambitie uitgesproken om kinderrechtenstad te zijn. Zij vindt het belangrijk om naar kinderen te luisteren en hen te betrekken bij het beleid en thema’s die hen aangaan. De gemeente en verschillende partners in de stad doen veel, vooral voor kinderen tot 12 jaar. De vreedzame methode is een bewezen effectieve manier om jongeren democratisch burgerschap bij te brengen. De gemeente zou deze lijn echter graag door willen zetten naar een duurzaam en structurele wijze voor de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar.

Een soort podium en oefenplaats waarop jongeren hun democratische vaardigheden oefenen om hun mening te uiten. Hiervoor is het nodig om te weten of en hoe jongeren hun invloed willen gebruiken. De kloof tussen beleid en hun denkwereld wordt verkleind. Lerende wijs zullen de jongeren volwassenen verwonderen en inspireren.

Het doel van dit project is om bij jongeren op te halen hoe een mogelijk duurzaam en structureel project bij kan dragen aan het democratisch burgerschap van jongeren. Zodat zij ook eigenaarschap (gaan) voelen. Door middel van gesprekken met jongeren en docenten op scholen verzamelen de studenten antwoorden en schrijven uiteindelijk een advies.