Bij de Voorleesservice maken Pedagogiekstagiaires een programma voor kinderen en gezinnen waar een achterstand heerst in de ontwikkeling van de Nederlandse taal. De kinderen worden voorgelezen door de studenten en er worden activiteiten georganiseerd die taalverbetering en plezier in lezen bevorderen. Bovendien helpen de studenten de ouders om een voorleesritueel te creëren. De Voorleesservice wordt aangestuurd door de studenten van het Springlevend Wonen project, het concept waarbij studenten in de wijk wonen dankzij woningcorporatie Ymere en projecten opzetten en begeleiden als studentcoördinator.

Bij BuurtBikkels worden jonge kinderen ‘opgeleid’ tot BuurtBikkel eerste klas. In deze functie worden de kinderen bewust gemaakt van hun leefomgeving, het eigen sociale spel en de verstandhouding met bewoners. Uitgerust in tenue met petje zullen de kinderen hun taak uiterst serieus nemen. Door kinderen een grote doch speelse verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leef- en speelomgeving, zetten zij in de praktijk hun beste beentje voor en worden zij aanspreekbaar op hun gedrag. Andersom zorgt deze aanpak voor minder overlast voor de buurt en staan bewoners positiever tegenover deze kinderen. De ontmoeting die tussen kind en volwassene dagelijks vluchtig plaatsvindt wordt daarmee positiever en pro-actiever. Aan het einde van de reeks samenkomsten ontvangen zij een BuurtBikkel-diploma waarop staat dat zij BuurtBikkel van de eerste klas zijn.