Kinderen presteren beter binnen een sociaal netwerk waar meerdere volwassenen betrokken zijn bij hun opvoeding en ontwikkeling. Om een kind succesvol op te laten groeien en een eigen plaats te geven in de samenleving, is het dan ook van belang dat ouders, buurtbewoners en professionals in de directe omgeving van het kind de verantwoordelijkheid voor de opvoeding delen.

Om deze reden bundelen sinds 2000 onderwijs, welzijn en kinderopvang in een aantal wijken in Amersfoort hun krachten voor een gecoördineerde aanpak. Als resultaat hiervan is de Pedagogische Aanpak Amersfoort (PAA) in het voorjaar van 2012 opgezet. De gemeente Amersfoort is groot voorstander van het uitrollen van een gedegen pedagogisch klimaat. Het gevoel leeft echter dat betrokkenen niet altijd effectief met elkaar samenwerken en dat daardoor kansen wordt gemist die het uitrollen van de PAA in de weg staan.