Afstudeerstudenten van de opleiding Pedagogiek moeten inzicht verschaffen in de behoefte aan naschoolse activiteiten van schoolgaande kinderen. De vragen die daarbij aan de orde komen zijn onder andere: wat doen kinderen aan naschoolse opvang? Wat willen kinderen doen na school? Wat is de mening van hun ouders hierover? En wat is pedagogisch verantwoord? Ook zal er worden gekeken naar worst en best practices. 

De studenten gaan een onderzoeksmethodiek ontwikkelen die leidt tot een wensenprogramma waar de naschoolse opvang aan zou moeten voldoen. Er wordt gestart in de Van der Peckbuurt, maar het idee is dat deze methodiek uiteindelijk in alle regio’s van Stadsdeel Noord zou kunnen worden toegepast.