Door middel van spelletjes, maar ook door aan de kinderen voor te lezen hopen de studenten de taalvaardigheid van de kinderen te vergroten. De thema’s die zij met de kinderen zullen behandelen staan in het teken van ‘schoon, heel en veilig’. Voor dit thema is bewust gekozen, zodat de kinderen ook bewust worden van wat zij kunnen doen om de buurt schoon, heel en veilig te houden.