Het is de ervaring dat wanneer jongeren bekend zijn met laaggeletterdheid en het aanbod, zij in staat kunnen zijn om laaggeletterdheid bij ouders, familieleden of vrienden te herkennen en bespreekbaar te maken. Op deze manier kan dus via jongeren een grotere groep Almeerders bereikt worden. Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Communicatie gaan daarom op twee manieren laaggelettterdheid onder de aandacht brengen van jongeren in Almere.

Inventarisatie verenigingen
De eerste groep studenten voert een kwalitatief onderzoek uit bij (sport)verenigingen, waarbij ze inventariseren wat de verenigingen al weten over laaggeletterdheid en of ze het tegenkomen bij hun (jeugd)leden. Ook wordt onderzocht op welke manieren verenigingen geïnformeerd willen worden over het thema. 

Communicatie jongeren
De tweede groep studenten gaat een communicatiecampagne opstellen en uitvoeren. De studenten bedenken acties waarmee ze aandacht kunnen genereren voor laaggeletterdheid.