Minor Veranderkunde

Studenten van de minor Veranderkunde zullen in kaart brengen wat de huidige ideeën en ervaringen zijn van ambtenaren tijdens de samenwerking met studenten. De nadruk zal gelegd worden op een verandering van de huidige mindset van ambtenaren over de samenwerking met studenten.


Opgavegericht werken met studenten

Het doel van het onderzoek is om de samenwerking met studenten in het opgavegericht werken te stimuleren. Aan de ene kant wordt er gewerkt aan een maatschappelijke opgave en aan de andere kant krijgen studenten de kans zich verder te ontwikkelen door aan de slag te gaan met een actueel vraagstuk. De studenten van de minor Veranderkunde zullen tijdens het eerste semester van het schooljaar 2023 – 2024 in kaart brengen wat de huidige ideeën en ervaringen zijn van ambtenaren tijdens de samenwerking met studenten. De nadruk zal gelegd worden op een verandering van de huidige mindset van ambtenaren over de samenwerking met studenten. De studenten zullen een adviesrapport inleveren waaruit blijkt wat de meerwaarde is van de samenwerking tussen ambtenaren en studenten. 

 

Meer weten over het project Opgavegericht werken?

Neem contact op met Ayu via ayu@academievandestad.nl