Projectomschrijving
Waarom maken jongeren nu niet gebruik van het aanbod in Overvecht? Wat hebben jongeren nodig om uiteindelijk zelf sport activieiten te gaan organiseren? Hoe betrek je de omgeving daarbij? Dit zijn belangrijke vragen voor de wijk Overvecht, omdat er op dit moment te weinig aandacht voor sport is bij de die doelgroep. 

Twee afstudeerders van de opleiding Ecologische Pedagogiek gaan een onderzoek uitvoeren in de wijk Overvecht naar de huidige kennis, bewustzijn en wensen omtrent sport en bewegen bij jongeren.