Studenten Pedagogiek deden in het kader van de Leerpraktijk Onderwijs en Samenleven een stadsbreed onderzoek naar scholierenparticipatie in het VMBO. Aan VMBO-scholieren werd gevraagd waarbij (wat voor soort activiteiten), op welke wijze (formeel, informeel, mate van begeleiding) en waar (op school of erbuiten) zij wensten te participeren. Ook werd bij de directies van de VMBO-scholen nagegaan naar wat voor soort participatie zij van scholieren streefden en hoe zij dit beoogden. 

De onderzoeksresultaten van de pedagogiekstudenten van de Academie van de Stad zijn vervolgens geanalyseerd en gerapporteerd door de Hogeschool van Amsterdam. Via deze link kunt u het rapport Vmbo’ers doen mee! Een onderzoek door hbo-studenten naar participatie van Amsterdamse vmbo-scholieren. lezen.”