Jeugdzorg Veenendaal

Reis van de Jeugd richt zich op de jeugdzorg in Veenendaal. De gemeente Veenendaal wil toegankelijke en laagdrempelige zorg verlenen aan haar bewoners. Op dit moment zijn er dan ook veel ontwikkelingen in het sociaal domein. Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar de doelgroep jeugd is het opmerkelijk hoe veel Veenendaalse jongeren te maken krijgen met jeugdzorg. 

 

Het perspectief van jongeren

Waar de gemeente momenteel denkt vanuit beleid, het systeem en de statistieken, wil ze zich ook gaan focussen op het perspectief van de Veenendaalse jongeren. De gemeente Veenendaal wil de cijfers en de data rondom jeugdzorg kunnen duiden en op die manier een gezicht geven aan de Veenendaalse jeugd. Wat zijn de verhalen achter de statistieken zijn en hoe kijkt de Veenendaalse jeugd zelf tegen deze cijfers aan?

 

Het project Reis van de Jeugd

Vier derdejaars studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen gaan daarom met dit vraagstuk aan de slag in het project Reis van de Jeugd. Ze onderzoeken de literatuur maar gaan bovenal in gesprek met de jongeren en de jeugdinstanties. Om uiteindelijk op basis van de bevindingen een advies te presenteren aan de gemeente Veenendaal over wat de jongeren uit Veenendaal zelf ervaren hebben én wat er vanuit hun oogpunt preventief nodig is om de inzet van jeugdzorg te verminderen.

 

Reis van de Jeugd