De jeugdoverlast en jeugdwerkeloosheid in de Dapperbuurt is hoog en onder de jongeren bestaat een groep die geen uitkering krijgt en waarbij sprake is van multi-problematiek, zoals bijvoorbeeld schulden of een onstabiele thuissituatie. Het (her)activeren van deze jongeren vraagt om een werkplek en begeleiding op maat. In de uitbreiding van het project StudentJobcoach worden deze jongeren opgevangen door studenten: de StudentJobhunters.

Deze Jobhunters zorgen ervoor dat naast leerwerkplekken en banen van 24 uur per week, ook bijbanen of andere dagbesteding worden georganiseerd voor een bredere groep jongeren. De werk(ervarings)plekken worden opgehaald bij met name het Midden-Kleinbedrijf (MKB), met een focus op Amsterdam Oost. De ondernemers worden in dit traject ontlast in de ondersteuning van de jongeren. Op die manier brengt Studentjobcoach ondernemers en jongeren samen, om de mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Het werk van de Jobhunters binnen de pilot Dapperbuurt heeft de volgende kenmerken en doelen:
–    Jobhunters werken met minder restricties voor wat betreft de instroom van jongeren en de plaatsingsmogelijkheden dan de Jobcoaches;
–    Jobhunters slaan een brug tussen de jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en ondernemers (MKB/ZZP) in de Dapperbuurt;
–    De resultaten worden teruggekoppeld om zodoende een positieve stimulans onder de MKB’ers in de Dapperbuurt teweeg te brengen;
–    De succesfactoren van bemiddeling tussen vraag en aanbod van werk/dagbesteding worden inzichtelijk gemaakt en geëvalueerd.
    
Samenvattend is de pilot Dapperbuurt een uitbreiding op het reeds bestaande project StudentJobcoach, waarbij een bredere groep jongeren naar de arbeidsmarkt of andere zinvolle dagbesteding wordt begeleid.