Het doel van de voorleesservice is dat Young Professionals op basisschool De 16e Montessorischool in Amsterdam Zuidoost aansluitend op de laatste les van de basisschoolscholieren (4 t/m 8 jaar) lessen verzorgen ter bevordering van de taalontwikkeling van kinderen. De voorleesservice is erop gericht om door middel van aan elkaar voorlezen van verhalen, spelletjes en creatieve oefeningen de kinderen te helpen met hun taalvaardigheid en om hun lees- en taalplezier te vergroten. In de eerste instantie richt de voorleesservice zich op de kinderen. Maar een gewenst bijeffect is dat ook de ouders van de kinderen op den duur betrokken raken.

Uit een inventarisatie van stadsdeel Zuidoost is gebleken dat een aanzienlijk aantal kinderen in (o.a.) Gaasperdam een taalachterstand hebben omdat zij thuis minder of onvoldoende in contact komen met de Nederlandse taal. Veel kinderen worden doorverwezen naar logopedie, terwijl dit eigenlijk symptoombestrijding is.

In Amsterdam Noord en Oost draait Academie van de Stad al langere tijd voorleesservices. Een project waarin studenten door middel van voorlezen en spelende activiteiten positief bijdragen aan de taalontwikkeling van kinderen. Stadsdeel Zuidoost wil graag de taalontwikkeling van de kinderen in Gaasperdam stimuleren. Vandaar dat de voorleesservice op basisschool De 16e Montessorischool is opgezet.