Wereldwijd wordt er geprobeerd om jihadistische boodschappen te analyseren en de aantrekkingskracht ervan te doorgronden. Wat maakt dat deze boodschappen zo succesvol zijn in het beïnvloeden van (veelal jonge) mensen? Wat we daarbij zien is dat er gemakkelijk wordt geschakeld tussen online en offline kanalen, en dat de boodschappen goed worden aangepast op nationale en lokale contexten. Er wordt duidelijk ingezet op het creëren van angst en polarisatie. 

Om effectief boodschappen te verspreiden die deze jihadistische boodschappen tegengaan, zijn er een aantal cruciale vragen die gesteld moeten worden: wie zendt en wie ontvangt? Daarbij is het essentieel om een geloofwaardige afzender te hebben, te snappen wie je doelgroep is en wat hen beweegt. 

Studenten van de minor Co-Design gaan gedurende drie maanden aan de slag met deze vragen. Zij gaan een "outreach"-middel ontwerpen en ontwikkelen, gericht op jongeren die sympathie hebben voor Jihadisme of extreem rechts, in het teken van preventie van radicalisering en extremisme. Het voor en door principe is hierin leidend. Jonge mensen die andere jonge mensen aanspreken, in hun eigen taal en beelden, met humor, verhalen, feitenkennis en overtuigingskracht. Ook het actieve element is cruciaal. Waar kun je als jongere in de Nederlandse maatschappij een positieve identiteit aan ontlenen?