De gemeente Amsterdam heeft voorzieningen voor Amsterdammers die onder een bepaald inkomensniveau vallen. Verschillende voorzieningen zijn gericht op naar schoolgaande kinderen, zoals de scholierenvergoeding en de PC voorziening. Deze financiële regelingen worden verstrekt om deze gezinnen tegemoet te komen in de kosten die verband houden met naar schoolgaande kinderen en ervoor te zorgen dat deze kinderen aansluiting houden in het onderwijs.

Momenteel is de communicatie over deze voorzieningen gericht op de ouders van kinderen die in armoede leven. Team armoedebestrijding van RVE Inkomen is altijd op zoek naar manieren om een groter bereik van de voorzieningen te realiseren en wil daarom onderzoeken hoe zij informatie over deze voorzieningen kunnen communiceren richting kinderen tussen de 8 en 17 jaar.

Studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie gaan aan de slag met de overkoepelende vraag: hoe bereik je voor deze voorzieningen kinderen tussen de 8 en 17 jaar die in armoede opgroeien?

Om het bereik daadwerkelijk te verhogen moet er ook aandacht worden besteed aan de vraag hoe kinderen die op de hoogte zijn van de voorziening ouders kunnen aansporen om daadwerkelijk een aanvraag te doen. Doel van het project is om ideeën te ontvangen over hoe de communicatie voor deze voorzieningen specifiek toegespitst kan worden op de doelgroep kinderen, zodat deze aangezet worden om hun ouders te vragen een aanvraag te doen.