Verhoudingen tussen volwassenen en jongeren die verschillende religies aanhangen is een actueel thema. Met name in een diverse stad als Amsterdam, waarin jong, oud, christen, moslim en jood samenleven. Helaas blijkt in de praktijk dat er niet altijd sprake is van een positieve cohesie en harmonie. Met name tussen de islamitische en joodse gemeenschap bestaat een wederzijdse onbekendheidheid en spanning.
In dit project gaan vierdejaars studenten Levensbeschouwing een toolkit voor een dialoog tussen jongeren met verschillende religieuze achtergronden opzetten en toetsen. Joodse en islamitische jongeren worden bij de toetsing gestimuleerd om met elkaar in gesprek te gaan over elkaars cultuur. In deze gesprekken wordt ernaar gestreefd dat de jongeren nieuwsgierig worden naar elkaars religie. De toolkit die de studenten ontwikkelen moet op scholen ingezet kunnen worden om dit soort interreligieuze dialogen succesvol te laten verlopen.

Kijk hier voor het verslag van de tussentijdse bijeenkomst en hier voor het verslag van de dag zelf.”