Studenten Maatschappelijk Werk gaan in de oostelijke binnenstad (rondom Witteburg, Oostenburg en Czaar Peterbuurt) het aanbod voor jongeren onderzoeken. Via interviews en persoonlijke benadering proberen de studenten zicht te krijgen op het minimale aanbod in de buurt voor deze bewonersgroep. Bovendien gaan ze bekijken hoeveel jongeren ook daadwerkelijk bereikt worden. En sluit dat aanbod wel aan op de vraag van de jongeren? De studenten helderen het op!