In de periode februari-juni 2010 heeft het project De Beste School gelopen. Dit project was een samenwerkingsverband tussen voormalig stadsdeel Bos en Lommer (nu stadsdeel West), de Academie van de Stad, de Hogeschool van Amsterdam en de Paulusschool in West. In dat project, wat nu gezien kan worden als een pilot project, hebben zes pedagogiekstudenten met Speciale Behoeften ondersteunende activiteiten en onderzoek verricht op de Paulusschool in Bos en Lommer, Amsterdam.  Zij hebben zich daarbij gericht op drie deelprojecten: hoogbegaafde kinderen, huiswerkbegeleiding en handelingsgericht werken.

Er komt nu een vervolgproject, omdat de scholen de extra handen kunnen gebruiken en kennismaken met nieuwe theorieën in pedagogisch en didactisch veld. De studenten doen praktische ervaring op in een zelfstandige en onafhankelijke functie en de stad investeert in de beste scholen en ervaren studenten.