In Amsterdam voelen meer dan 65.000 mensen zich ernstig eenzaam. Zij ervaren niet dat zij van waarde zijn voor een ander of dat anderen echt van betekenis zijn voor hen. Dit heeft gevolgen voor hun deelname aan het maatschappelijk leven én hun gezondheid. Iedere Amsterdammer zou een gevoel van betekenis en waarde in relaties met anderen moeten kunnen ervaren. Daarom zet de gemeente Amsterdam zich met de Aanpak Eenzaamheid in op de bestrijding van eenzaamheid.

Het idee heerst dat eenzaamheid vooral voorkomt onder ouderen, maar uit onderzoek blijkt dat ook veel jongeren eenzaamheid ervaren. Om meer inzicht te krijgen in eenzaamheid onder jongeren, is er als eerste stap vanuit de gemeente een persona gedefinieerd: studente Kim. Kim komt uit Zeeland en is net begonnen aan een bacheloropleiding aan de VU. Sinds kort woont ze ook op kamers in Amsterdam. Vanuit haar studie heeft ze weinig contact met medestudenten omdat de opleiding voornamelijk bestaat uit grootschalige hoorcolleges. Kim voelt zich soms eenzaam in het grote en nieuwe Amsterdam.

Stadsdeel Zuid en de Aanpak Eenzaamheid willen graag meer inzicht in eenzaamheid onder jongeren door naast Kim meer persona’s van eenzame jongeren te definiëren. Zodoende kan de gemeente in het vervolg sneller en effectiever interventies inzetten. Studenten van de minor Jeugdhulp van de Hogeschool van Amsterdam gaan zich daarom verdiepen in eenzaamheid onder jongeren en zoomen in op gedrag en karakter. Ze onderzoeken wat voor eenzaamheid jongeren ervaren, waarom dat zo is en hoe ze geholpen zouden kunnen worden. Zo kan de gemeente vervolgens vier persona's gedetailleerder uitwerken.;