Vanuit de Protestantse Diaconie is een meetinstrument ontwikkeld om attitudeverandering en pestniveau te meten bij dialogen op school, alsmede voorbeeldlessen en een opzet voor een toolkit. Idealiter worden deze ontwikkelingen geborgen in het primaire en secundaire onderwijs. studenten van de master Pedagogiek onderzoeken de mogelijkheden voor deze borging en doen aanbevelingen.