In een diverse stad als Amsterdam leven jong en oud, moslim, christen en joods dagelijks samen. De verhoudingen tussen volwassenen en jongeren uit verschillende culturen en religies is daarom in onze hoofdstad een actueel en belangrijk thema. Helaas blijkt in de praktijk dat er niet altijd sprake is van een positieve cohesie en harmonie. Tussen de verschillende culturen en religies bestaat een wederzijdse onbekendheid en spanning die mede gestimuleerd wordt door vooroordelen en externe factoren zoals de situatie in het Midden-Oosten. Stadsdeel West zet zich met het programma Stay West in om deze verschillende mensen samen te brengen en bij te dragen aan wederzijds begrip, respect en harmonie.

Studenten van de minor Levensbeschouwing en Maatschappij gaan vanaf februari 2017 aan de slag met de ontwikkeling van creatieve en effectieve dialogen waarmee (voornamelijk) jongeren uit de islamitische, joodse en reformatorische gemeenschap respectvol met elkaar in gesprek gaan over allerlei maatschappelijke en actuele thema’s. De studenten gaan hiervoor diverse werkvormen ontwikkelen en uitvoeren tijdens de Dialoogdag in West met leerlingen van SG Maimonides, Marcanti College en SG Jacobus Fruytier.