In de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord is een tijdelijk vernieuwingsproces begonnen. Dit zorgt ervoor dat de buurt de komende jaren nog meer voor een uitdaging staat met betrekking tot de leefbaarheid. Het is in Amsterdam gebleken dat wanneer bewoners weten dat zij binnen een bepaalde termijn uit hun huis worden geplaatst, er minder aandacht wordt besteed aan de woonomgeving, zowel fysiek als sociaal. Om deze redenen zijn de Academie van de Stad in samenwerking met woningcorporatie Ymere in deze buurt een Springlevend Wonen gestart. Zes studenten wonen in de Van der Pekbuurt en fungeren als de oren en ogen van de wijk. Zij leggen een verbinding tussen organisaties en bewoners in de buurt en door middel van initiatieven die ze samen met de buurt opzetten zorgen ze ervoor dat zowel de sociale als fysieke leefbaarheid van de wijk gewaarborgd blijft. In ruil voor hun maatschappelijke dienstverlening heeft woningcorporatie Ymere huurwoningen in de Van der Pekbuurt ter beschikking gesteld.

De studenten van Springlevend Van der Pek hebben zichzelf in dit project ‘de StraatPortiers’ de volgende vraag gesteld: Hoe kunnen we kinderen uit de buurt op een verrassende en aanstekelijke manier laten ervaren dat het leuk en zinvol is om je samen in te zetten voor een mooiere woonomgeving en een complex waarin het prettig wonen is? Er wordt op structurele wijze met kinderen uit de buurt gewerkt om ze bewust te maken van het belang om zorg te dragen voor hun woonomgeving. Schoon, heel, veilig en groen is hierbij de leidraad voor de activiteiten. Elke maandamiddag verzamelen de kinderen zich in herkenbare tenues bij ’t Crat op het Meidoornplein. Vervolgens gaan zij samen de buurt in voor inspectie en ondernemen zij leuke activiteiten in de buurt. Zo leren de StraatPortiers de partijen in de buurt kennen, zoals bijvoorbeeld de buurtmeester van het stadsdeel en de buurtregisseur (politie). Op deze manier weten zij wat zij moeten doen als er bijvoorbeeld grof vuil op straat ligt of graffiti tegenkomen.

Dit project is in samenwerking met woningcorporatie Ymere van start gegaan.