Bij BuurtKanjers worden kinderen opgeleid tot buurtbewoners eerste klas. In deze functie worden de kinderen bewust gemaakt van de leefomgeving, het eigen sociale spel en de verstandhouding met bewoners. Door kinderen een grote doch speelse verantwoordelijk te geven voor hun eigen leef- en speelomgeving zetten zij in de praktijk hun beste beentje voor en worden zij aanspreekbaar op hun gedrag.

Andersom zorgt deze aanpak voor minder overlast voor de buurt. Bewoners staan ook positiever tegenover deze kinderen: de ontmoeting die tussen kind en volwassene dagelijks plaatsvindt wordt daarmee positiever en proactiever. Aan het einde van de reeks bijeenkomsten ontvangen de kinderen een BuurtKanjerdiploma, waarop staat dat zij BuurtKanjer van de eerste klas zijn.