Lieven de Key: een trouwe partner

Wist je dat wij al meer dan 12 jaar samen met woonstichting Lieven de Key maatschappelijke impact maken in Amsterdam? Van Springlevende Wijken, Denktanks en de Verhuisservice: met allerlei verschillende projecten zetten wij ons sinds 2011 samen in voor de leefbaarheid van de stad. De laatste jaren is onze samenwerking steeds meer gericht op Community Building-projecten. Momenteel zijn er al drie van deze projecten actief in de Startblokken van Lieven de Key, en staat er zelfs een vierde gepland voor begin 2024! Onze projectcoördinator Ayu sprak met Olivier Smink – regisseur Wonen bij Lieven De Key en opdrachtgever van het project Startblok Zeeburg – over de rol die community building inneemt in onze samenwerking. Een bijzonder gesprek: want Olivier is ook nog eens een oud-collega van ons!

 

De startblokken van Lieven de Key

Jonge mensen met een beperkt inkomen vinden in Amsterdam vrijwel geen plek om te wonen. Daarom geeft Lieven de Key deze groep de kans om te starten op de Amsterdamse woningmarkt, onder andere door middel van het startblok-concept. De bewoners van zo’n startblok zijn bijvoorbeeld studenten, net afgestudeerden en jonge statushouders. Olivier: “Ergens nieuw wonen moet je een beetje leren, helemaal als jonge starter. Het startblok-concept draait om elkaar helpen en samen een start maken, of je nu een geboren Amsterdammer bent of nieuw in de stad. Het gaat erom dat je samen eerste stappen zet, want dat gaat nou eenmaal makkelijker samen. We kijken voor deze doelgroep dus naar verschillende thema’s die verder gaan dan alleen wonen,zodat jongeren zich verder kunnen ontwikkelen.”

 

Fijn wonen gaat niet alleen om het hebben van een dak boven je hoofd; het draait om
het gevoel dat je deel uitmaakt van een groep, dat je je veilig voelt
.”

 

Community Builders als bruggenbouwers

En dit is precies waar de samenwerking met Academie van de Stad en de verschillende Community Building-projecten om draait. “Community building speelt hier een enorme rol,” benadrukt Olivier. “Het gaat niet alleen om het hebben van een dak boven je hoofd; het draait om het gevoel dat je deel uitmaakt van een groep, dat je je veilig voelt. Dit omvat je buren en alles wat daarbij hoort. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen elkaar kent, dus proberen wij een handje te helpen met community building.”

Olivier Smink Lieven de Key Startblok Zeeburg Community Building

 

Een leefbare community voor alle bewoners van Lieven de Key

Het bouwen van een gemeenschapsgevoel zorgt ervoor dat kwetsbare, vaak jonge bewoners een zelfredzame groep worden. Lieven De Key en Academie van de Stad beschouwen community building niet als iets statisch; het groeit en evolueert met de behoeften van elk complex. Onder begeleiding van Academie van de Stad zetten de community builders zich in als buurman of buurvrouw. Ze kennen het complex en haar bewoners en organiseren activiteiten die hierbij aansluiten. Daarbij wordt rekening gehouden met overkoepelende doelen zoals verbinding met de buurt of taalontwikkeling bij statushouders. Maar bovenal zetten de community builders zich in voor een fijne en leefbare community voor alle bewoners. 

 

“Als bewoners zich ergens thuis voelen en prettig wonen, wordt een buurt automatisch aantrekkelijker.”

 

Persoonlijke ontwikkeling

De impact van community building is merkbaar op verschillende niveaus, vervolgt Olivier: “Denk bijvoorbeeld aan iemand die op z’n 18e bij ons komt wonen, dan als community builder aan de slag gaat en daar enorm van leert. We dragen bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. En het heeft niet alleen invloed op individuen, maar ook op buurten en hele gebieden. Als bewoners zich ergens thuis voelen en prettig wonen, wordt een buurt automatisch aantrekkelijker.”

 

Meer weten?

Wil je meer weten over onze Community Building-projecten en de startblokken van Lieven de Key? Lees hier meer over bijvoorbeeld
het project
Startblok Kop Zuidas of de Wormerveerstraat.

Geïnteresseerd om samen met ons een Community Building-project op te zetten? Neem vooral contact op via amsterdam@academievandestad.nl!