Jongeren in beeld in Zuidoost

Hoe krijgen we jongeren in beeld in Zuidoost? Dit is een uitdaging voor de Alliantie van Zuidoost, bestaande uit het college van Burgemeester en Wethouders, het bestuur van het stadsdeel, woningbouwcorporaties, scholen, de politie, het openbaar ministerie, de rijksoverheid en andere partners maar vooral jongeren, bewoners en ondernemers van Zuidoost. In februari 2021 heeft de alliantie het Masterplan Zuidoost gepubliceerd. Het is een breed gedragen en ambitieus plan, met een grote rol voor jongeren tot 31 jaar.

 

Tone of voice en social media

Vooral de jongeren die de transitie van de middelbare school naar werk of vervolgonderwijs (ambitie 3 Masterplan) zitten zijn vaak lastig te bereiken. In ambitie 3 van het Masterplan wordt gefocust op verschillende transitiefases van het onderwijs. Er is eerder onderzoek geweest waaruit blijkt dat de jongeren het best bereikt worden via sociale media, maar de alliantie zoekt nog naar de juiste toon en inhoud van een boodschap aan deze jongeren waarin het aanbod uit het Masterplan voor hen positief wordt uitgelicht.

 

Onderzoek studenten

Een groep studenten van de opleiding Crossmediale Communicatie van InHolland is daarom door Academie van de Stad ingeschakeld om onderzoek te doen naar deze doelgroep en hun drijfveren. Op basis daarvan zullen de studenten verschillende persona’s maken die representatief staan voor de verschillende jongeren in Zuidoost. De studenten creëren bij elke persona een communicatiestrategie en geven advies en aanbevelingen aan de Alliantie. De studenten krijgen studiepunten voor de uitvoering van dit project.

 

Wil je meer weten over het project ‘Jongeren in beeld’? 

Neem contact op via amsterdam@academievandestad.nl of 085 3033 707.